Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Chính sách Quyền riêng tư và Sử dụng Đăng nhập Google của Ziller

1. Thu thập thông tin:

- Chúng tôi sử dụng tính năng đăng nhập bằng Google để giúp người dùng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào Ziller. Khi người dùng sử dụng tính năng này, chúng tôi sẽ chỉ thu thập một số thông tin cần thiết từ tài khoản Google của họ, bao gồm tên, hình ảnh đại diện và địa chỉ email được công khai trên tài khoản Google.

2. Bảo mật thông tin:

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin người dùng thu thập thông qua tính năng đăng nhập Google. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

- Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ phù hợp để bảo vệ thông tin người dùng khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng.

3. Sử dụng thông tin:

- Thông tin thu thập từ tính năng đăng nhập Google sẽ được sử dụng để tạo và quản lý tài khoản người dùng trên Ziller.

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho người dùng trải nghiệm cá nhân hóa, bao gồm hiển thị tên và hình ảnh đại diện từ tài khoản Google trên Ziller.

4. Chia sẻ thông tin:

- Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

- Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba nếu cần thiết để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

5. Quyền riêng tư của người dùng:

- Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình từ tài khoản Ziller.

- Người dùng cũng có thể rút lại sự cho phép cho Ziller truy cập vào thông tin từ tài khoản Google của họ bằng cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên tài khoản Google.

6. Tuân thủ pháp luật:

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu, bao gồm Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR) ở châu Âu.

7. Thay đổi chính sách:

- Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư này. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng và có hiệu lực sau khi được công bố trên Ziller.


**Khuyến nghị:

Chúng tôi khuyến nghị người dùng xem xét kỹ chính sách quyền riêng tư này trước khi sử dụng tính năng đăng nhập Google trên Ziller.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến quyền riêng tư, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.