Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Source code là gì?

1. Source code là tập hợp các câu lệnh:

- Nó là một loạt các hướng dẫn được viết bằng ngôn ngữ lập trình mà con người có thể đọc và hiểu..

2. Xây dựng chương trình:

- Source code được sử dụng để tạo ra các ứng dụng và phần mềm. Nó giúp chúng ta mô tả cách chương trình hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể..

3. Không thể chạy trực tiếp:

- Source code không thể chạy trực tiếp trên máy tính. Để thực thi, nó cần được biên dịch hoặc thông dịch thành mã máy, mà máy tính có thể hiểu.

4. Ngôn ngữ lập trình:

- Có nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, Python, Java, JavaScript, Php và Ruby. Mỗi ngôn ngữ có cú pháp và cách viết riêng biệt.

5. Mã nguồn mở:

- Source code cho phép tạo ra các dự án mã nguồn mở, nơi mã nguồn được công khai và cộng đồng lập trình viên có thể cùng nhau làm việc, sửa lỗi và cải tiến.

6. Cơ sở để chỉnh sửa và sửa lỗi:

- Source code cho phép nhà phát triển chỉnh sửa và mở rộng ứng dụng. Nó là cơ sở để tạo ra các phiên bản mới và khắc phục các lỗi trong phần mềm.

7. Biên dịch và thông dịch:

- Khi source code được biên dịch, nó tạo ra tập tin thực thi mà máy tính có thể chạy. Khi thông dịch, mã nguồn được dịch ngay lập tức thành mã máy khi chương trình đang chạy.


**Lưu ý:

Đa phần source code trên Ziller đều là source web nên để build được thành 1 website bạn cần phải có 3 thứ là: source code, hosting và domain.