Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Đăng nhập Facebook cho Khách hàng Ziller

1. Chấp nhận và đồng ý:

- Bằng cách sử dụng tính năng đăng nhập Facebook trên trang web Ziller, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không nên sử dụng tính năng đăng nhập Facebook.

2. Quyền sở hữu:

- Tính năng đăng nhập Facebook là một tính năng được cung cấp bởi Facebook, Inc. và là tài sản sở hữu của Facebook, Inc.

- Ziller không sở hữu, kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính năng đăng nhập Facebook. Chúng tôi chỉ cung cấp khả năng sử dụng tính năng này trên trang web Ziller.

3. Điều kiện sử dụng:

- Bằng cách sử dụng tính năng đăng nhập Facebook trên trang web Ziller, bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Facebook.

- Bạn không được sử dụng tính năng này để thực hiện bất kỳ hoạt động trái phép, gian lận hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

4. Trách nhiệm của người dùng:

- Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin tài khoản Facebook của bạn là chính xác và được cập nhật.

- Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn và không chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

5. Bảo mật thông tin:

- Ziller cam kết bảo mật thông tin người dùng thu thập thông qua tính năng đăng nhập Facebook theo Chính sách quyền riêng tư của Ziller. Tuy nhiên, Ziller không chịu trách nhiệm đối với các sự cố bảo mật có thể xảy ra từ phía Facebook hoặc các bên thứ ba.

6. Thay đổi và chấm dứt tính năng:

- Ziller có quyền thay đổi hoặc chấm dứt tính năng đăng nhập Facebook mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được thực hiện.

7. Miễn trừ trách nhiệm:

- Ziller không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng tính năng đăng nhập Facebook.

8. Liên hệ:

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng tính năng đăng nhập Facebook trên trang web Ziller.vn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.


**Khuyến nghị:

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng tính năng đăng nhập Facebook trên trang web Ziller. Việc tiếp tục sử dụng tính năng này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ những quy định được nêu trên.