Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Bảo hiểm Trình quản lý file hosting và cơ sở dữ liệu
https://ziller.vn/image/uploads/source/thumbnail/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91.jpg
https://ziller.vn/image/uploads/source/thumbnail/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-0.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-1.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-2.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-3.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-4.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-5.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-6.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-7.jpg
/image/uploads/source/imagesinfo/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-91/trinh-quan-ly-file-hosting-va-co-so-du-lieu-8.jpg
289 12
Loại sản phẩm
Source Code
Tình trạng
Được Bảo Hiểm
Giá sản phẩm
790,000đ
276,500đ


- +
Mua Ngay

Miễn phí trả hàng12 tháng bảo hành
Chính hãng 100%Không mã độc
Giao miễn phíCó hướng dẫn

Owner - Đan Huy 
Online 3 phút trước
100
10,000,000đ
1 năm trước
42
trong vài phút
78

Chi tiết sản phẩm

Chức năng chính:

QUẢN LÝ TỆP & THƯ MỤC

 • Điều hướng cây thư mục
 • Đổi tên tệp và thư mục
 • Các mục có thể phân loại theo tên, ngày tháng và kích thước
 • Phân trang
 • Tải xuống thư mục
 • Hành động nhóm
 • Tải xuống nhiều tệp dưới dạng lưu trữ .zip *
 • Xóa tệp và thư mục
 • Di chuyển tệp qua các thư mục
 • Sao chép tệp qua các thư mục
 • Danh sách được xử lý từ phía máy chủ thông qua Ajax

TẢI LÊN

 • Tải lên các tệp LỚN
 • Trình tải lên từ xa
 • Tạm dừng / Tiếp tục
 • Kéo và thả trình tải lên
 • Tải lên nhiều tệp
 • Tiến trình tải lên

QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Upload sql
 • Truy cập từng bảng từng cột từng database 
 • Tải xuống
 • Chỉnh sửa và xóa cực đơn giản

Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành

- 12 tháng

Cách thức bảo hành của Ziller

- Khi khách hàng phát hiện có lỗi, bug, keylog, backdoor, mã độc hoặc source không đúng với mô tả thì phải lập tức nhấn nút khiếu nại trong lịch sử mua source code này.

- Trong trường hợp ctv không fix lỗi được hoặc chối bỏ trách nhiệm, Ziller hoàn 100% giá trị đơn hàng.

Cam kết bảo hành của Ctv

trủturt


Gửi câu hỏi và ý kiến của bạn về sản phẩm (Chúng tôi sẽ phản hồi trong 5 phút)